Produktové novinky TYROLIT

Synonymom pre výrobky najvyššej kvality, inovačného úsilia a počtom služieb, je rodinný podnik TYROLIT. Už od roku 1919 je jeden z popredných svetových výrobcov kompozitných brúsnych, rozbrusovacích, rezacích, vŕtacích a orovnávacích nástrojov a zároveň systémovým poskytovateľom nástrojov a strojov pre stavebný priemysel.