Výroba

Výroba nekonečných brúsnych pásov

V roku 2001 sme zahájili výrobu nekonečných brúsnych pásov. Začiatkom roka 2003 bola vykonaná výmena strojového vybavenia. V súčasnosti lepíme široké pásy, ako aj úzke pásy. Výroba pásov prebieha na moderných poloautomatických strojoch s vysokou presnosťou a zárukou kvalitných spojov.